JH-G Ex液压爪式千斤顶   时间:2016-06-02 11:02:07点击: 41123次

JH-G Ex液压爪式千斤顶:

  • JH-G Ex德国JUNG液压爪式千斤顶带弹簧复位,无需外力使滑片组件复位
  • 德国JH-G Ex液压爪式千斤顶的爪部在卡座上移动可以减少摩擦,使用时接触面增大
  • 德国JUNG液压爪式千斤顶通过旋转爪部可以不断调整负载,在各种情况下甚至在举升位置能保持安全稳定性,爪部倾斜角度在6°范围内均可正常起重,有效防止断裂
  • JH-G Ex德国JUNG液压爪式千斤顶使用高品质材料,实现创新设计改进,使产品重量更轻,性能更好
  • JH-G Ex液压爪式千斤顶的滑片和油泵可以替换,有效降低维护成本。

JH-G Ex液压爪式千斤顶尺寸:

JH-G Ex液压爪式千斤顶尺寸


10吨—30吨JH-G Ex液压爪式千斤顶技术参数:

型号 JH 10 Gplus Ex JH 15 Gplus Ex JH 20 Gplus Ex JH 30 Gplus Ex
载荷 10T 15T 20T 30T
行程 150mm 175mm 190mm 200mm
爪部高度(低) h1 15mm 20mm 20mm 20mm
爪部高度(高) h2 180mm 205mm 225mm 305mm
爪部调整高度 V 5×41mm 5×46mm 5×51mm 5×71mm
顶部高度 H1 275mm 310mm 340mm 420mm
爪前宽 Lb 60mm 80mm 80mm 80mm
爪长 nL 55mm 66mm 66mm 66mm
外只 L2 270mm 310mm 310mm 350mm
内趾 L1 210mm 230mm 230mm 270mm
趾宽 B 247mm 300mm 322mm 375mm
本体高度 H2 310mm 310mm 340mm 420mm
油缸容积 0.3L 0.5L 0.73L 1.27L
自重 29kg 48kg 60kg 92kg

 

德国JUNG品牌产品——保质5年

(责任编辑:德国jung品牌)

上一篇:   下一篇: